4 gode grunde til af genbruge jern og metal

  • Der spares på jordens råstoffer
  • Det kræver mindre energi at genanvende fremfor at udvinde nyt
  • Mængden af miljøskadelige restprodukter reduceres sammenlignet med fremstilling ud fra primære råstoffer
  • Mindre behov for lossepladser, forbrænding osv.
01.
Cirkulær økonomi
Vidste du, at ved at bevare renheden og kvaliteten af et råstof (f.eks. metal), vil det kunne indgå i flere forskellige sammenhænge, end hvis det er forarbejdet, overfladebehandlet eller lignende. Rene råstoffer har ofte højere (og stigende) værdi? Kilde: vuggetilvugge.dk
02.
Hjerte for miljøet
Vidste du, at for at udvinde 1 ton aluminium er man nødsaget til at rydde store dele af regnskoven? Derudover skal der flyttes ca. 15.000 tons sten, jord og andre metaller samt anvendes miljøfarlige kemikalier og store mængder vand. Alt sammen med store konsekvenser for miljøet. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet
03.
Guld i skrot
Vidste du, at hvis man genindvinder alle metaller fra de 2,3 millioner smartphones i Danmark, som sælges årligt, får man 195 kg. Guld, 841 kg sølv og 2.415 kg tin? Kilde: Stig Irving Olsen, lektor i bæredygtig produktion på Danmarks Tekniske Universitet.
Vi har blik for miljøet
Vi behandler alle restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vores betonbelagte plads i Silkeborg har olieudskiller og sandfang, som sikrer, at omgivelserne ikke lider overlast som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.