Ofte stillede spørgsmål
Priser på jern og metaller?
Hvordan skal de forskellige typer skrot sorteres?
Kan jeg få en container stillet til rådighed ?
Hvad tager vi ikke imod?
Hvornår kan jeg forvente at få udbetalt mine penge?
Har du spørgsmål til din afregning?
Kan jeg skrotte min campingvogn eller camplet?
Hvad går en bil til skrot ind under?
Hvor mange kg skal jeg have for at få det hentet?
Hvor kan jeg aflevere mit skrot henne?
Kan jeg få vejet min campingvogn?
Hvordan indleverer jeg mit skrot?
Skal jeg bære hjelm og sikkerhedsvest på pladsen?
Hvorfor afregnes en jerntank som Schredder jern 30%?
Hvornår kan man som virksomhed forvente at få udbetalt sine penge?
Kan man få stillet en container til rådighed?
Hvorfor er der et gebyr på afregningen?
Hvor kan vi som virksomhed levere skrot henne?
Vi har blik for miljøet
Vi behandler alle restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vores betonbelagte plads i Silkeborg har olieudskiller og sandfang, som sikrer, at omgivelserne ikke lider overlast som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.