Som kunde hos os betror du os dine oplysninger og vi gør vores yderste for at sikre, at disse beskyttes i overensstemmelse med persondataloven.

Nedenfor beskriver vi, hvilke informationer vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilke rettigheder du har, hvad du skal gøre hvis du har spørgsmål etc.

Det er vigtigt for os, at du oplever den højeste grad af gennemsigtighed og tryghed og ikke oplever overraskelser i forbindelse med registrering af dine persondata.

Vi håber derfor, du vil tage dig tid til at læse vores privatlivspolitik grundigt igennem og har du spørgsmål omkring vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.

Dataansvarlig

Nedenstående virksomhed er dataansvarlig og indsamler, behandler og passer på dine data.

Bradals Produkthandel
Bergsøesvej 28
8600 Silkeborg
CVR: 27292461
Tlf.: 86 80 05 64
E-mail: info@bradal.dk
Web: https://www.bradal.dk

Indsamling af persondata

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig, hvad enten de indsamles automatisk via vores website eller du selv afgiver informationer til os.
Nogle af de persondata som indsamles automatisk, når du eksempelvis accepterer brugen af cookies på vores website er:

 • Din IP-adresse
 • Din browser version eller computers styresystem
 • Det land, hvorfra du har tilgået vores website
 • Dato og tidspunkt for dit besøg på vores website
 • Sider som du har set på

Ingen af disse informationer kan direkte relateres til dig, som person, men kun din computer. Formålet med denne indsamling af informationer er udelukkende at registrere besøgstrafikken på vores website, så vi kan optimere vores website med afsæt i disse informationer.

Udover de persondata, der automatisk indsamles på vores website, registrerer vi kun dine persondata, hvis du giver disse frivilligt, f.eks. ved udfyldelse af kontaktformular på vores website, ved indgåelse af samarbejde med os mv.
Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at benytte ved at sende en mail til info@bradal.dk

Formålet med indsamling af persondata

Afhængig af i hvilken sammenhæng vi har kontakt med dig, indsamler vi forskellige persondata om dig.

Vi behandler eksempelvis dine persondata til følgende formål:

 • Opkøb og afhentning af restprodukter
 • Lån af containere
 • Anmodning om tilbud
 • Udskibning/afsætning af skrot
 • Markedsføring

Eksempel på data vi indsamler om dig kan være

 • Dine kontaktoplysninger. Afhængig af, hvilken forbindelse det er i, kan det f.eks. være navn, adresse, firma, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger mv
 • Cookies: Se særskilt cookiepolitik

Oplysningerne indsamles enten direkte fra dig eller via offentligt tilgængelige registre som f.eks. Skat og Virk.dk – hvor loven påbyder det (eksempelvis ved køb af materialer som jern, metal, mv. fra dig)
Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af restprodukter inden for jern og metal er det obligatorisk for os som forhandler, at indsamle personoplysningerne for at vi kan indgå og opfylde aftalen/samarbejdet.

Manglende samtykke til indsamling af persondata

Ønsker du ikke at give dine personoplysninger, er det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en aftale om salg, køb eller afhentning af skrot, ligesom vi f.eks. ikke kan kontakte dig omkring vigtig information, der kan have indvirkning på afhentning, lån af container eller levering af dit skrot.

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Vi deler selvfølgelig kun dine persondata, når det er nødvendigt. Når vi deler dine persondata, gør vi det for at give dig den bedst mulige service. Du får nyttige informationer, der drejer sig om lån af containere, levering og afhentning.
I enkelte tilfælde deler vi dine oplysninger med betroede tredjeparter. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med afhentning eller levering af materiale og containere. Og det sker naturligvis altid kun efter nærmere aftale med dig.
For at levere tjenester som tilbudsforespørgsler, tilmelding til nyhedsbrev, og konkurrencer, indsamler vi en ligeledes række data, der videregives til vores samarbejdspartnere
Vi anvender forskellige databehandlere til at behandle de data vi indsamler eller til at udføre forskellige funktioner. Eksempelvis virksomheder der leverer vores økonomisystem, marketingstjenester der agerer på vores vegne og som f.eks. administrerer og kommunikerer meddelelser, fragtfirma ved levering af materiale samt tilbud og IT-relaterede tjenester f.eks. opbevaring og vedligeholdelse. Disse tjenesteleverandører må kun behandle dine persondata i overensstemmelse med vores instruktioner og må ikke anvende oplysningerne til deres egne formål.

Dine persondata vil blive behandlet i EU/EØS. For modtagere, uden for EU/EØS, har vi sikret, at der er tilstrækkelig beskyttelse af dine persondata med såkaldte standardiserede databeskyttelsesregler. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Behandlingsprincipper

Uanset i hvilken sammenhæng vi behandler dine persondata, vil de blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil selvfølgelig kun blive anvendt til det formål de er indsamlet og vil derefter blive slettet

Rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
Dine rettigheder omfatter retten til indsigt i personoplysninger, indsigelse, ændring, dataportabilitet og retten til at tilbagekalde et samtykke. Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med samt hvordan vi behandler og deler dem.

Er du ikke tilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du desuden ret til at klage til datatilsynet.

Eventuelle klager kan rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Web: https://www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klagevejledning på datatilsynets hjemmeside