Opkøb af jern og metaller

Hos Bradals Produkthandel håndterer vi alle former for restprodukter indenfor jern og metal. Store og små mængder finder vej fra industri, landbrug, kommuner, affaldsselskaber og private, hvorefter vi sorterer og afsætter produkterne til smelteværker i Europa.

 

Vi opkøber alle former for:

Jern og metaller

 

E-skrot:  Som noget forholdsvist nyt modtager vi hos Bradals Produkthandel også elektronikskrot. E-skrot er i grove træk alt det, der har en ledning koblet til sig. Vi modtager dog ikke fladskærme, computerskærme eller andre slags skærme. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at sende os en mail eller gribe telefonen.

01.
Masser af jern
En af Bradals Produkthandels største forretninger er at aftage jernskrot. Vi aftager jern i både små og store mængder. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage kontakt.
02.
Vi afhenter gerne dit skrot
Hos Bradals Produkthandel kører vi gerne ud og afhenter jern- og metalskrot hos virksomheder, kommuner, affaldsselskaber, landmænd og private med større mængder. Vi har lastbiler kørende i hele Jylland og på Fyn. Ring og hør mere om mulighederne for, at vi kommer forbi.
03.
Lån containere
Vi stiller gerne containere til rådighed for virksomheden og afhenter skrottet efterfølgende. Du er altid velkommen til at sende en mail eller ringe og høre mere om mulighederne for at låne containere hos Bradals Produkthandel.
Vi har blik for miljøet
Vi behandler alle restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vores betonbelagte plads i Silkeborg har olieudskiller og sandfang, som sikrer, at omgivelserne ikke lider overlast som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.