01.
Sans for kvalitet
Hos Bradals Produkthandel er kvaliteten af vores jernskrot i højsædet. Vi gennemgår og sorterer derfor vores jern inden vi udskiber det fra Fredericia Havn, hvilket er med til at sikre en ensartet kvalitet.
02.
Central geografisk placering
Fredericia Havn ligger geografisk centralt placeret i trekantområdet, hvorfra vi har direkte adgang til motorvejsnettet, E20 mod øst/vest og E45 mod nord/syd. Det giver os gode forudsætninger for at hente jernskrot i hele Jylland og på Fyn og derfra udskibe til hele verden.
03.
Blik for miljø
Hos Bradals Produkhandel behandler vi jern på den mest moderne og miljøvenlige måde. Udskibningen af jern fra Fredericia Havn til smelteværker i hele verden bidrager til genvindingen af jern, hvilket er godt for miljøet. Idet det giver mindre behov for at udvinde ny jernmalm, som er en energikrævende og stærkt forurenende proces.

Vi afhenter gerne dit skrot - skal vi hjælpe dig?

Bradals Produkthandel råder over 8.500 m2 på Fredericia Havn, hvorfra vi kan oplagre op til 60.000 tons jernskrot til genanvendelse. Med vores oplagringsplads på Fredericia Havn har vi direkte adgang til 15 meter dybt vand - det dybeste i Danmark og dermed er vi blandt de mest konkurrencedygtige havne i Europa. Vi har derfor mulighed for at samle jernskrot på større skibe, helt op til 50-60.000 tons, og derfra udskibe store mængder af jernskrot til hele verden.

Fredericia havn

- Udskibning til hele verden

Bradals Produkthandel råder over 8.500 m2 på Fredericia Havn, hvorfra vi kan oplagre op til 60.000 tons jernskrot til genanvendelse.

Med vores oplagringsplads på Fredericia Havn har vi direkte adgang til 15 meter dybt vand - det dybeste i Danmark og dermed er vi blandt de mest konkurrencedygtige havne i Europa.

Fredericia havn

- Udskibning til hele verden

Bradals Produkthandel råder over 8.500 m2 på Fredericia Havn, hvorfra vi kan oplagre op til 60.000 tons jernskrot til genanvendelse.

Med vores oplagringsplads på Fredericia Havn har vi direkte adgang til 15 meter dybt vand - det dybeste i Danmark og dermed er vi blandt de mest konkurrencedygtige havne i Europa.

Vi har blik for miljøet
Vi behandler alle restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vores betonbelagte plads i Silkeborg har olieudskiller og sandfang, som sikrer, at omgivelserne ikke lider overlast som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.