01.
Lån af container
Vi stiller gerne containere til rådighed for virksomheden og afhenter skrottet efterfølgende. Du er altid velkommen til at sende en mail eller ringe og høre mere om mulighederne for at låne containere hos Bradals Produkthandel.
02.
Udskibning til hele verden
Bradals Produkthandel råder over 8.500 m2 på Fredericia Havn, hvorfra vi kan oplagre op til 60.000 tons jernskrot til genanvendelse. Vi har derfor mulighed for at samle jernskrot på større skibe, helt op til 50-60.000 tons, og derfra udskibe store mængder af jernskrot til hele verden.
03.
Miljøgodkendt modtageanlæg
Det er sund fornuft at genanvende jern og metaller. Jern og metaller kan i princippet forarbejdes og genanvendes uendeligt. Der er med andre ord ingen sidste salgsdato på jern og metaller.

Vi afhenter gerne dit skrot - skal vi hjælpe dig?

Hos Bradals Produkthandel kører vi gerne ud og afhenter jern- og metalskrot hos virksomheder, kommuner, affaldsselskaber, landmænd og private med større mængder. Vores laster biler kan løse alle former for transportopgaver i hele Jylland og på Fyn. Vi kører ud fra både Silkeborg, Horsens- og Fredericia havn afhængig af hvor skrottet skal hentes.

 Se vores priser for afhentning af skrot her

Lastbiler vejes på vores brovægt

Ved afhentning af skrot kører vores lastbil tilbage til Bradals Produkthandel, hvor alt bliver vejet på vores brovægt og den præcise vægt bliver fastlagt. Når vi vejer skrottet på vores brovægt er der ingen tvivl om mængden er korrekt.

Vi afregner omgående, når vi har aflæst vægten!

Ønsker du afhentning af dit skrot eller ønsker du mere information så ring til os på 86 80 05 64 

Vi har blik for miljøet
Vi behandler alle restprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vores betonbelagte plads i Silkeborg har olieudskiller og sandfang, som sikrer, at omgivelserne ikke lider overlast som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.