Udskibning til hele verden

Bradal Produkthandel

Sans for kvalitet

Hos Bradals Produkthandel er kvaliteten af vores jernskrot i højsædet. Vi gennemgår og sorterer derfor vores jern, inden vi udskiber det fra Fredericia Havn, hvilket er med til at sikre en ensartet kvalitet.

Central geografisk placering

Fredericia Havn ligger geografisk centralt placeret i trekantområdet, hvorfra vi har direkte adgang til motorvejsnettet, E20 mod øst/vest og E45 mod nord/syd. Det giver os gode forudsætninger for at hente jernskrot i hele Jylland og på Fyn og derfra udskibe til hele verden.

Blik for miljø

Hos Bradals Produkthandel behandler vi jern på den mest moderne og miljøvenlige måde. Udskibningen af jern fra Fredericia Havn til smelteværker i hele verden bidrager til genvindingen af jern, hvilket er godt for miljøet. Idet det giver mindre behov for at udvinde ny jernmalm, som er en energikrævende og stærkt forurenende proces.

Udskibning til hele verden

Bradals Produkthandel råder over 8.500 m2 på Fredericia Havn, hvorfra vi kan oplagre op til 60.000 tons jernskrot til genanvendelse. Med vores oplagringsplads på Fredericia Havn har vi direkte adgang til 15 meter dybt vand - det dybeste i Danmark og dermed er vi blandt de mest konkurrencedygtige havne i Europa. Vi har derfor mulighed for at samle jernskrot på større skibe, helt op til 50-60.000 tons, og derfra udskibe store mængder af jernskrot til hele verden.

Udskibning til hele verden

Udskibning
Bradal video

Fredericia havn

- Udskibning til hele verden

Vi har blik for miljøet

Vi behandler alle restprodukter på en miljømæssigt forsvarlig måde. Vores betonbelagte plads i Silkeborg har olieudskiller og sandfang, som sikrer, at omgivelserne ikke lider overlast som følge af olierester eller andet miljøfarligt affald.

Gazelle
Para
Aaa
Bradals Produkthandel © 2023 CVR: 27292461 Udviklet af: Attityde